Warszawa, Starówka

izi.travel
6145809f-7239-435c-8a3e-2ba9eabc7bc7_pl
5,50

Dzień dobry. Witamy Wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Warszawie.
Warszawa jest jedną z najmłodszych stolic europejskich, choć początki osadnictwa na terenach aktualnie zajmowanych przez Warszawę sięgają X wieku.
Istnieje wiele legend opowiadających o założeniu Warszawy, wśród których najpopularniejszą jest opowieść o rybaku Warsie i jego żonie Sawie, mieszkających w niewielkiej chatce nad Wisłą.
Pewnego dnia do drzwi ich domu zapukał książe Ziemowit, który podczas polowania odłączył się od swoich towarzyszy, nerwowo szukając właściwej drogi. Gospodarze przyjęli go serdecznie, nakarmili i dali schronienie, a on z wdzięczności za ich gościnność, założył gród w miejscu, gdzie stała chata rybacka, a od imion gospodarzy - Wars i Sawa - gród nazwał Waszawą.
Korzystne usytuowanie Warszawy sprawiło, że stała się ona na początku XV wieku siedzibą i stolicą książąt mazowieckich. Decyzją króla Zygmunta III Wazy w 1596r. Warszawa ustanowiona została stałą rezydencją monarszą.
W kolejnych latach miasto szybko wzrastało, powiększając się o nowe zabudowania, place i kościoły. Jednakże rozwój miasta przerwała w 1655r. wojna polsko – szwedzką, popularnie zwana potopem. Szwedzi potraktowali Waszawę w sposób bardzo okrutny i brutalny. Ze zniszczeń masto podnosiło się powoli, a za czasów panowanaia króla Jana III Sobieskiego, w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa przeżywało swój kolejny rozkwit, czego wyrazem są wspaniałe pałace i kościoły, które podziwiać można do dziś.
Kolejny rozkwit miasta nastapił w drugieło połowie XVIII wieku, w czasach panowania ostatniego króla Polski – Stanislawa Augusta Poniatowskiego. Wówczas to Warszawa stała się prężnym miastem stołecznym, czterokrotnie powiększając swoją liczbę ludności.
Niestety ale dalszy rozwój Warszawy przerwany został z chwilą utraty przez Polskę niepodległości. Po ostatnim rozbiorze w 1795r., Polska znikła z mapy Europy na 123 lata, a Warszawa znalazła się w rękach Pruskich. Następnie miasto zostało stolicą Księstwa Warszawskiego ustanowionego przez Napoleona Bonapartego. Ostatecznie w 1815r. Warszawa dostała się pod panowanie rosyjskie.
Pokreślić jednan należy, iż przez wszystkie lata niewoli miasto było wielkim centrum prężnie działających ruchów o charakterze narodowo – wyzwoleńczym.
Ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło w połowie XIX wieku. Uruchomiono kolej warszawsko – wiedeńską, żeglugę parową po Wiśle. Miasto zostało wyposażone w sieć gazową, sytem wodociągów i kanalizacji, otwarto pierwszy stały most żelazny przez Wisłę, uruchomiono tramwaje i pierwsze telefony. Wszystko to sprawiło, że przed wybuchem I wojny światowej Warszawa byla ósmym co do wielkości miastem Europy.
Odzyskanie niepodległości w 1918r. ponownie pozwoliło Warszawie stać się stolicą. Jednkże swoją wolnością miasto nie cieszyło sie zbyt dlugo, gdyż II woja światowa sprawiła, iż był to najbardziej tragiczny okres w dziejach historii tego miasta. Warszawa pozostająca przez 5 lat pod niemiecką okupacją, była świadkiem dwóch dramatycznych powstań, tj. powstania Żydów w getcie w 1943r. oraz trwającego przez 63 dni - powstania warszawskiego w 1944r. Po tych wydarzeniach wyludnione miasto poddane zostało systematycznej akcji wyburzania. W rezultacie Warszawa zniszczona została w 84% , tracąc jednocześnie 700 tyś. Mieszkańców. Wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji nastąpiło 17 stycznia 1945r.
Miasto rosło w oczach, zmieniało się z dnia na dzień, sprawiając, iż to własnie tu organizowano rozmaite kongresy i międzynarodowe spotkania.
Współcześnie Warszawa zajmuje powierzchnię 517 km2, a tworzące ją aktualnie 18 dzielnic zamieszkuje około miliona 700 tyś mieszkańców


View on the map

City: Warsaw

Language: PL, EN

Content Provider: Travel Communications

Click to order
Access to paid content in the izi.TRAVEL App
Total: 
So that you can use the content on multiple devices, we will link the purchase to your phone number
Phone number
IMPORTANT: you will need to enter this phone number in the izi.TRAVEL App to activate the purchase, so make sure it is spelled correctly and that you can receive SMS confirmation on it
Name
Email*
Promo code
By clicking you agree with Delivery and Refund Policy
Important: it may takes up to 30 minutes after payment to activate your purchase. When activated you'll see your purchase in the App.